هیچ شبهه ای بی پاسخ نیست !
هیچ شبهه ای بی پاسخ نیست !

شبهات

آیا علی شهید است؟ (مرتد آریایی از مادرید)

پرسش «مرتد آریایی»  از مادرید:   … با توجه به اینکه قصد ابن ملجم در کشتن علی، رسیدن به قطام زیباروی بوده، پس چگونه است که علی را شهید می نامید؟ علی کشته شد تا ابن ملجم به قطام برسد! این کجایش شهادت است؟ پاسخ: 1-  از دیدگاه قرآن، کسی ک...
ادامه مطلب

مقالات

یادداشت

 

 

(( دستور دادم بدن مرا بدون مومیائی خاک کنند تا اجزاء بدنم خاک وطنم را تشکیل دهد )) کوروش کبیر